Kalp Nakli Sonrası Tedavi

Kalp Nakli Sonrası Tedavi

Kalp Nakli Sonrası Tedavi

   Organ nakilleri sonrasında, nakledilmiş organ vücut tarafından yabancı doku olarak algılanır ve bu organa karşı vücudun savunma sistemi harekete geçer. Kalp naklinde de geçerli olan bu yanıtı engellemek ve vücudun kalbi reddetmemesini sağlamak için uygulanan ilaçlar (immunsüpresif ilaçlar) nakil sonrası tedavinin esasını oluşturur. Ancak bu konuda standart bir tedavi protokolü olmayıp nakil merkezleri kendi deneyimleri doğrultusunda kendi tedavi protokollerini uygulamaktadırlar. Genel olarak kalp nakli sonrası ilk 1 yıl, özellikle de ilk 3 ay maksimum immunsüpresyon sağlanmalıdır. Birinci yıl sonrası ilaç dozları giderek azaltılmakla birlikte hastanın hastanın kliniğine göre değişiklikler yapılabilir.   

Merkezimizde uyguladığımız tedavi protokolü;

 İmmunsüpresyon İndüksiyonu

ATG : 2.5 mg/kg/gün. Santral ven yoluyla en az 8-10 saatlik ifüzyon halinde. İlk 4 gün, günde bir kez daha sonra iki günde bir kez, toplamda 7 doz olacak şekilde devam edilir. ( ATG infüzyonuna başlamadan 1 saat önce hastaya antihistaminik ve steroid verilmelidir. )

 

 veya

Basiliksimab (Simulect) : 20 mg/doz. İlk 2 saat içinde ve 4. gün olmak üzere toplam 2 doz uygulanır.

 

İdame Tedavi

 

Siklosporin (Sandimmun Neoral) : 5-10 mg/kg/gün (PO) veya 1-2 mg/kg/gün (IV) [ İki doz ]

                                        

                                                     Kan Seviyesi     0-3.   Ay ------ 300-400 ng/ml

                                                                                3-6.   Ay ------ 250-350 ng/dl

                                                                                6-12. Ay ------ 200-250 ng/ml

                                                                                >12.  Ay ------ 100-150 ng/ml

 

  veya

Tacrolimus (Prograf) : 0.05-0.1 mg/kg/gün (PO) veya 0.01-0.02 mg/kg/gün (IV) [ İki doz ]

                                                     Kan Seviyesi     0-3.    Ay ------ 15-20 ng/ml

                                                                                3-12.  Ay ------ 10-15 ng/dl

                                                                                >12.   Ay ------  5-10 ng/ml

 

MMF (Cellcept) : 2 x 500-1000 mg /gün (PO/IV)

                                                     Kan Seviyesi     3-5 ng/ml

Everolimus (Certican) : 1.5-3 mg/kg/gün   (PO)

                                                     Kan Seviyesi     3-8 ng/ml

 

Steroid Tedavisi

Metilprednizolon (Prednol) :   500 mg (IV) anestezi indüksiyonunda

                                                     500 mg (IV) kros klemp sonrası

                                                     3 x 125 mg (IV) ( ilk gün 8 saat arayla)

Prednizolon (Deltacortril) : İkinci gün, 1 mg /kg/gün dozunda oral tb başlanır. İkiye bölünerek alınan bu doz miktarı her gün 5 mg azaltılarak 20 mg/gün dozuna kadar devam edilir ve 12 saatte bir 10 mg dozunda sabitlenir.  ]

 

Diğer Tedaviler

Sefepim (Maxipime) : 3x1 gr IV  ( Tüm damar yolları çekilinceye kadar )

Trimetoprim-sülfometaksazol (Baktrim Forte) :  1x1 tb/gün, PO, ömür boyu

ASA (Ecopirin, Coraspin) : 1x100 mg tb (PO), ömür boyu

H2 Reseptör Blokerleri (Ulcuran, Famodin vs) : 2x1 amp IV (YBÜ); 2x1 tb (YBÜ sonrası)

Asetil Sistein (Asist, Nac, Mukonex vs) : 2x1 amp IV ( Entübe iken); 3x1 ölçek ( Ekstübe iken)

Mycostatine oral damla : 3x20 damla (İlk 3 ay)

Antiviral tedavi ( Asiklovir, Valtrex, Valcyte, Cymevene )

Hastanın ek hastalıkları ve kliniğine göre diğer tedavi içerikleri değiştirilebilir. Kalp nakli yapılmış olan bireylerin takiplere göre belirlenmiş tarihlerde düzenli olarak kontrole gelmeleri gerekmektedir.


Ömer Beyazıd - DoktorTakvimi.com