Kalp Destek Cihazları Tedavi Protokolü

Kalp Destek Cihazları Tedavi Protokolü

Kalp Destek Cihazları Tedavi Protokolü

   Kalp destek cihazları ( Ventricular Assist device, VAD ), kalp yetmezliği olan hastalarda mekanik dolaşım desteği ile iyileşme ya da kalp nakline kadar yaşamayı sağlayan cihazlardır. Kliniğimizde kalp destek cihazları operasyonları başarı ile uygulanmaktadır. Bu hastalarda kliniğimizde uygulanan tedavi protokolü ana hatlarıyla özetlenmiştir.

Antikoagülasyon

Kardiyopulmoner baypas sonrasında heparin, protaminle nötralize edilir. Genellikle postop dönemde ilk 24 saat herhangi bir antikoagülasyon veya antiagregan tedaviye gerek duyulmaz.  Postop 2. gün standart heparin infüzyonu ve varfarin (Coumadin) tedavisine başlanır. INR düzeyi 2.5-3.5 arasında olacak şekilde günlük varfarin dozu ayarlaması yapılır. Hastanın INR’si 2.5’tan düşük ise heparin infüzyonuna devam edilir. Heparin infüzyonunda postop 2 ve 3. günlerde aPTT değeri 40-45 sn, 4. gün 45-50 sn, 5. gün ve sonrasında 55-60 sn arasında tutulur. İstenilen INR düzeyi sağlanınca heparin infüzyonu kesilir. Postop 5. günde trombosit düzeyi 140.000 ve üzerinde ise asetil salisilik asit tedavisi başlanır. Coumadin kan düzeyi açısından takip eden doktorların tavsiye ettiği sıklıkla poliklinik kontrolleri yapılmalıdır.

Antibiyoterapi

Operasyondan 12 saat önce nazal kavite içerisine mupirosin pomad uygulaması yapılır.

Operasyondan 2 saat önce, postop 1. gün ve 2. gün toplam 3 gün ;

-          Vankomisin 2x500 mg IV

-          Flukonazol 1x200 mg IV

-          Levofuloksasin 1x500 mg IV

-          Rifampisin cap 1x600 mg PO verilir.

Enfeksiyon bulguları yoksa 3. gün sonrasında antibiyotik kullanımına gerek duyulmamaktadır.

Antikoagülasyon ve antibiyoterapi dışında hastanın ek hastalıklara ve kliniğine göre diğer medikasyonları düzenlenir.

Trombolitik Uygulaması

Ender bir durum olsa da cihaz içinde trombüs olan hastalarda trombolitik tedavi uygulanabilir.

Doku plazminojen aktivatörü (tPA);

-          15 mg IV bolus olarak

-          0.75 mg/kg (maksimum 50 mg) 30 dakika içerisinde IV olarak

-          Takiben 0.5 mg/kg (maksimum 35 mg) 1 saat içerisinde IV olarak verilir.

Hastaya tPA ile birlikte standart heparin infüzyonu da başlanır. aPTT değeri 50-60 saniye arasında tutulur. Heparin infüzyonu 48. saat devam edilir.


Ömer Beyazıd - DoktorTakvimi.com